• Articole recente

 • Comentarii recente

  • Arhive

  • Categorii

  • Meta

  • Arhiva

  • Autentificare


  • Arhiva

  • Abonati-va

   Alegeti listele preferate:

  • Contacte

   Orele de lucru:
   Luni - Vineri.: 9:00-19:00
   Sâmbătă: 9:00-14:00

   str.A. Sciusev 49 of.15
   (întrarea prin curte)
   MD 2012, Chișinău, Moldova

   Telefon:
   +373 69 026 072
   +373 22 220 196

   E-mail: info@eliteacademia.md
   Skype: eliteacademia.md
  • Toate cadrele didactice, fara exceptie, au studii superioare pedagogice, iubesc copiii, stiu a explica parintilor realizarile si etapele de dezvoltare a copilului

    

    Specialist în Didactică- Pedagog de limbă engleză

   Șapa Elena

   Elena_Shapa-1

       Studii:
   1979-1984 Institutul pedagogic de stat de limbi străine din Moscova Moriz Torez. Facultatea de Pedagogie. (profesor de limba engleză și spaniolă)
   1989-1993 Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova. Facultatea de Pedagogie (studii de doctorat).

       Gradul și titlu științific:
   Doctor în filologie, conferențiar universitar USM

       Experiența profesională:
   2008 – prezent Specialist în Didactică-Pedagog de limba engleză, Centrul de dezvoltare a intelectului și creativității copiilor “Elite Academia”. Conferențiar universitar la Departamentul linvistica germanică și comunicarea interculturală. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
   2010 – Conferențiar universitar la catedra de lingvistică și comunicarea interculturală. Universitatea de Stat din Ryazani Serghei Esenin. Institutul de Limbi Străine.
   2000–2008 Șef catedra limbi moderne. Institutul de Stat de Instruire Continuă (or. Chișinău).
   1992 – Profesor. Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova. Facultatea de Traductologie.
   1984–2000 Profesor, Catedra filologie engleză. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

   Stagii de formare profesională:
   Cursul: Curriculum de predare a limbii engleze ca limbă străină, gîndire critică. Universitatea din Oregon (SUA). Institutul Limbii Engleze Americane.

    

    Pedagog – psiholog

   Gorceac  Tatiana

    

   foto-(1003)Motto:   “Mintea nu-i un vas care sa fie umplut, ci un foc care trebuie intretinut”.     

       Studii:
   2008 – 2013 – Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM). Facultatea “Psiho-Pedagogie și Asistență Socială “.

      Experință profesionala:
   * prezent: Pedagog. Centrul de dezvoltare a intelectului și creativității copiilor “Elite Academia”.

      Stagii de formare profesională:
   Training(Chișinău), Grawe Academy International: “Vînzări”;
   Training(Chișinău), Grawe Academy International: “NLP” (programare neurolingvistică)
   Training(Chișinău), Grawe Academy International: “Retorica”;
   Training(Chișinău), Grawe Academy International: “Tehnicile Convorbirii”;
   Training(Chișinău), Universitatea Liberă din Moldova (ULIM): “Lucrul Social și Politicile Sociale în R.Moldova”.

                                                                                                                                                                                                  

                                                     Logoped

                                                 Savin Adriana

    

   Motto:Trezind interesul şi stârnind entuziasmul este cea mai sigură cale de a învăţa pe cineva cu uşurinţă şi success”.

      Studii:
   2008-2012  Colegiului Pedagogic”Vasile Lupu” din Orhei, Specialitatea: Pedagogie prescolara.
   2013-2017 Universitatea Pedagogica de Stat ”Ion Creanga”, Facultatea:  Psihologie si Psihopedagogie speciala,
   Specialitatea:  Psihopedagogie speciala.

      Specialitatea:
   Logoped. Centrul de dezvoltare a intelectului și creativității copiilor «Elite Academia».

      Experință profesională:
   * prezent: Logoped . Centrul de dezvoltare a intelectului și creativității copiilor «Elite Academia».
   *
   Educator . Centrul de plasament de tip familial :AO”Concordia.Proiecte Sociale”
   * Pedagog prescolar. Gradinita particulara :” Mickey Mouse(Club House)”

    

                                                         Pedagog

                                                 Dumenico Cristina

    

   Motto:Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi’’ (Robert Collier).

      Studii:
   2012-2015: USM, Facultatea de Litere din Chișinau, Specialitatea: Limba și literatura română și limba franceză;
   2015-2017: USM, Facultatea de Litere din Chișinau, studii de masterat, programul: Lingvistica și comunicare.

      Specialitatea:
   Filolog în științe umanistice.

      Experință profesională:
   *
   prezent: Pedagog. Centrul de dezvoltare a intelectului și creativității copiilor «Elite Academia».

    

                                                     Pedagog

                                                 Dub Valentina

   Motto: “Ceea ce vrem cu adevărat să facem este ceea ce suntem meniți să facem. Și când facem ceea ce suntem meniți să facem, ușile se deschid de la sine, ne simțim utili, iar munca pe care o facem ni se pare joacă.” (Julia Cameron).

   Studii:
   2010–2012      Diplomă de masterand în științe ale naturii, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Biologie și pedologie, Chișinău. Materii studiate: discipline din domeniul biologiei, aprofundat – fiziologia umană și animală.
   2007–2010      Licențiată în Științe Biologice, Universitatea de Stat din Moldova facultatea Biologie și Pedologie, Chișinău. Materii studiate: disciplinele din domeniul biologiei și psihopedagogiei

      Specialitatea:
   Biolog în științe ale naturii.

      Experință profesională:
   *
   prezent: Pedagog. Centrul de dezvoltare a intelectului și creativității copiilor «Elite Academia».